Μηχανήματα

Πλαστικοποιητής XLAM XL1600 Χειροκίνητος

Πλαστικοποιητής XLAM XL1600 με Hot Roller assist

Πρέσσα Θερμομεταφοράς AP1715 με συρτάρι