Πρέσσες θερμομεταφοράς

Η μηχανή θερμομεταφοράς είναι το μηχάνημα που μεταφέρει τη θερμότητα πάνω σε ένα προϊόν μέσω της πίεσης και επαγωγής. Οι πρέσες...

Η μηχανή θερμομεταφοράς είναι το μηχάνημα που μεταφέρει τη θερμότητα πάνω σε ένα προϊόν μέσω της πίεσης και επαγωγής. Οι πρέσες...
Σε Απόθεμα

Χειροκίνητη ημιαυτόματη πρέσσα θερμομεταφοράς AP1715. Διαθέτει συρτάρι για ευκολότερη πρόσβαση στην τοποθέτηση του θέματος. Μέγιστη θερμοκρασία:...
Σε Απόθεμα