Μονομερικά Γενικών Εφαρμογών

Μονομερικό αυτοκόλλητο 100mic, με αντοχή 3-5 χρόνια. Γυαλιστερό με φορέα σιλικονούχο 140 γραμμαρίων Με μόνιμη λευκή...
Σε Απόθεμα

Μονομερικό αυτοκόλλητο 100mic, με αντοχή 3-5 χρόνια. Γυαλιστερό με φορέα σιλικονούχο 140 γραμμαρίων...
Σε Απόθεμα

Μονομερικό αυτοκόλλητο 100mic, με αντοχή 3-5 χρόνια. Ματ με φορέα σιλικονούχο 140 γραμμαρίων Με μόνιμη λευκή blockout κόλλα...
Σε Απόθεμα

Decal - Made in Portugal, 0,76-106-137
PVC φιλμ ημι πορώδες, με UV κόλλα, με ειδική σκλήρυνση για να μην γυρνάει στις άκρες. • Μονομερικό 100mic με σιλικονούχο...
Σε Απόθεμα

Μονομερικό αυτοκόλλητο 80mic, με αντοχή 3 χρόνια. Γυαλιστερό με φορέα σιλικονούχο 140 γραμμαρίων Με μόνιμη λευκή κόλλα....
Σε Απόθεμα

Μονομερικό αυτοκόλλητο 100mic, με αντοχή 3-5 χρόνια. Ματ με φορέα σιλικονούχο 140 γραμμαρίων Με μόνιμη λευκή...
Σε Απόθεμα

Μονομερικό αυτοκόλλητο 100mic, με αντοχή 3-5 χρόνια. Γυαλιστερό με φορέα σιλικονούχο 140 γραμμαρίων Με μόνιμη...
Σε Απόθεμα

Μονομερικό αυτοκόλλητο 100mic, με αντοχή 3-5 χρόνια. Ματ με φορέα σιλικονούχο 140 γραμμαρίων Με μόνιμη γκρι...
Σε Απόθεμα

Μονομερικό αυτοκόλλητο 100mic, με αντοχή 3-5 χρόνια. Ματ με φορέα σιλικονούχο 140 γραμμαρίων Με μόνιμη γκρι...
Σε Απόθεμα

Μονομερικό αυτοκόλλητο 100mic, με αντοχή 3-5 χρόνια. Γυαλιστερό με φορέα σιλικονούχο 140 γραμμαρίων Με μόνιμη...
Σε Απόθεμα

Μονομερικό Αυτοκόλλητο M010R GLOSS, Διαφανές, 100mic Removable με διάφανη κόλλα. 3ετίας. Διαθέσιμο σε διάσταση 1.05, 1.37, 1.52...
Σε Απόθεμα

Μονομερικό Αυτοκόλλητο M112P GLOSS, Permanent, 100mic με λευκή κόλλα. Διαθέσιμο σε διάσταση 1.05, 1.37, 1.52 σε ρολό των 50...
Σε Απόθεμα