Οχημάτων - Σκαφών

Πολυμερική πλαστικοποίηση μεγάλης διάρκειας για οχήματα και σκάφη, Ε-231 / 60 mic AutoMark, γυαλιστερή, διάφανη, UV Wrap σε ρολό των 50...
Σε Απόθεμα

Ελάχιστη ποσότητα για το "General Formulations Ε-231 / 60 mic AutoMark,πλαστικοποίηση γυαλιστερή, διάφανη, UV Wrap" είναι 5".


Πολυμερική πλαστικοποίηση μεγάλης διάρκειας Ε-240 / 60 mic AutoMark, Ματ, διάφανη, UV Wrap σε ρολό των 50 μέτρων
Σε Απόθεμα

Ελάχιστη ποσότητα για το "General Formulations Ε-240 / 60 mic AutoMark, πλαστικοποίηση Ματ, διάφανη, UV Wrap" είναι 5".


Ε-238 / 300 mic MotoMark, γυαλιστερή, διάφανη, πλαστικοποίηση " ARMOR", 5ετίας σε ρολό των 25 μέτρων. Μεγάλου πάχους και...
Σε Απόθεμα

Ελάχιστη ποσότητα για το "General Formulations Ε-238 / 300 mic MotoMark, πλαστικοποίηση γυαλιστερή, διάφανη, " ARMOR", 5ετίας" είναι 5".